Realizační tým

Producent výstavy
Olga Menzelová Kelymanová
Medialogue, s.r.o.
www.medialogue.cz

Autor expozice, texty, popisy Jaroslav Brabec (*14. 6. 1954 v Praze) režisér, kameraman, fotograf. Jako kameraman spolupracoval na řadě celovečerních hraných filmů (Proč?, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Kopytem sem, kopytem tam a další), jako režisér a scénárista vytvořil například distribuční filmy Krvavý román či Kuře melancholik, televizní filmy Samota, PF 77,Post bellum, Natěrač. Je držitelem několika ocenění Český lev. Již několik desetiletí fotografuje české výtvarné umělce, svoje fotografie představil v roce 2008 na výstavě Orbis Artis, v Brně, Praze, Bruselu, jejíž producentkou byla Olga Menzelová. Výstava Winton´s Trains/ Wintonovy vlaky je první dokumentaristickou a autorskou výstavou Jaroslava Brabce.

AUTOŘI FOTOGRAFIÍ
Jaroslav Brabec, Karel Cudlín, Bohdan Holomíček, Stanislav Krupař, Jan Šibík

TEXTY A POPISY
Jaroslav Brabec

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE A KOREKTURA TEXTOVÉ ČÁSTI
PhDr. Jana Šplíchalová

GRAFICKÝ DESIGN, VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCE, DTP, PRODUKCE
Libor Jelínek, Barbora Peroutková, Michal Plíhal, Mgr. Michaela Procházková, Zdeněk Šejdl
Dynamo design s.r.o., www.dynamodesign.cz

ZÁŠTITY
primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ A DÍKY ZA MIMOŘÁDNOU POMOC PŘI REALIZACI
Barbara Winton a Laurence Watson, Lady Milena Grenfell-Baines, Charles Chadwick, Mgr. Michal Richtr / Dynamo design s.r.o.

PRODUKCE
Jana Zedníková

TISKOVÝ SERVIS
Hana Tietze

EDITORKA TEXTOVÉ ČÁSTI
Mgr. Zina Rýgrová (2011), Pavlína Špačková (2014)

ANGLICKÝ PŘEKLAD
Lucie Butcher / theBESTtranslation (2011), Antonín Mikeš (2014)

PŘEKLAD ZÁHLAVÍ KAPITOL DO HEBREJŠTINY
Radana Sušilová

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE A KONZULTACE
Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. / Památník Terezín
Mgr. Michal Frankl, PhD. / Židovské muzeum v Praze
Bc. Markéta Hofmanová / Fotobanka ČTK
Ing. Zbyněk Honys
Mgr. Vojtěch Scheinost / Národní muzeum, Praha
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD.
JUDr. Pavel Trégl

PODĚKOVÁNÍ ZA REALIZACI A PŘÍPRAVU
Asaf Auerbach, Alice Beránková, Magdalena Čechová, Marcela Dvořáková, Helena Faltysová, Hana Franklová, Judita Freundlichová, Bohumír Golda, Tomáš Graumann, Ruth Hálová, Jakub Hauser, Pavel Horáček, Karel Hošek, Filip Hrnčíř, Katarína Chudobová, Filip Issa, Václav Jukl, Jiří Kafka, Jan Kalousek, Alena Kelymanová, Lenka Köppelová, Tomáš Kraus, Jaroslav Kříž, Zuzana Marešová, František Mikeš, Jaroslava Nytlová, Alena Ortenová, Radek Panchartek, Daniela Prokopová, Margit Rytířová, Jan Souček, Sylva Součková, Jaromír Soukup, Eva Spasovová, Martina Šiknerová, Dagmar Šímová, Jaroslav Turek, Eva Tydlitátová, Jan Vávra, Marie Zunová, Milan Žilák, Karel Žrout

SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ INSTITUCE
Česká tisková kancelář, Fotobanka
Židovské muzeum v Praze
Památník Terezín, národní kulturní památka
Národní archiv, Praha
Bundesarchiv Berlin
United States Holocaust Memorial Museum Washington
Velvyslanectví České republiky v Londýně
Liverpool Street Station
Building Design Partnership (BDP)
BBC
Yad Vashem, Jeruzalem

TISK OBRAZOVÝCH A TEXTOVÝCH PANELŮ
ASRON print,s.r.o.

WEB
Martin Jonák / www.doomrider.net

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ INSTALACE VÝSTAVY
Lukáš Hadač, Martin Kos, Lukáš Hadač, Zdeněk Pospíšil, Roman Pospíšil

SKENY FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTŮ
Ing. Pavel Brabač, Boris Kicov / FPS Repro, spol. s r. o.

POUŽITÉ FOTOGRAFIE A DOKUMENTY POCHÁZEJÍ ZE SBÍREK A ARCHIVŮ
BBC Londýn
Česká tisková kancelář, Fotobanka
Národní archiv, Praha
• Sbírka Československé školy ve Velké Británii (Sb. ČŠ-VB) č.k. 1, 2, 3
• Československá státní střední škola ve Velké Británii (ČsSŠ-VB) č.k. 1
• Ministerstvo práce a sociální péče – repatriace (MPSP-R) č.k. 98, 70, 37
Bundesarchiv Berlin
• Fotografie 183-1989-0322-506, Adolf Hitler, Kinderbild, neznámý autor
Německý federální archiv politických dokumentů v Berlíně, s laskavým svolením
• Dokument Mnichovská dohoda
Památník Terezín, národní kulturní památka
United States Holocaust Memorial Museum Washington, s laskavým svolením Institutu paměti národa
• Židovské ženy a děti se musejí před zastřelením svléci (obr. 17878)
• Německý policista střílí ženy, které jsou po hromadné exekuci Židů z ghetta v Mizocz stále naživu (obr. 17878)
Yad Vashem, Jeruzalem
• Winton’s scrapbook
Židovské muzeum v Praze

CITACE POUŽITÉ V TEXTOVÉ ČÁSTI VÝSTAVY
Allan Bullock: Hitler a Stalin: paralelní životopisy / Levné knihy KMa, 2005 / Překlad Stanislav Plášil a Vlastimil Novák Hal Foster, Rosalind Kraussová, Yve – Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh: Umění po roce 1900 / Slovart, 2007 / Překlad Josef Hrdlička, Irena Ellis a Jitka Sedláčková

UVEDENÍ PROJEKTU V ROCE 2011 ZAŠTÍTILI
Václav Havel / exprezident ČR
Miroslava Němcová / předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Karel Schwarzenberg / místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR
Její Excelence Sian MacLeod / velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR
Jeho Excelence Michael Žantovský / velvyslanec ČR ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
Bohuslav Svoboda / primátor hlavního města Prahy
Woody Allen / filmový režisér a herec